Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Rapporten fra fagmøte om klimaendringer og naturforvaltning (1.-2. september 2008) er nå ferdig.
Side-alternativer

Rapporten fra fagmøte om klimaendringer og naturforvaltning (1.-2. september 2008) er nå ferdig.

by Birgit Njåstad sist endret 17.03.2009 - 09:52

Innenfor rammen av NorACIA ble det den 1.-2. September 2008 arrangert et fagmøte om klimaendringer og naturforvaltning i norsk Arktis, på forskningsparken i Longyearbyen.

Cirka 30 inviterte representanter fra forskning og forvaltning deltok på møtet som hadde som målsetning å sette søkelys på problemstillinger knyttet til forvaltning av marine, limniske og terrestriske miljø i norsk Arktis i et endret klima.

Fagmøtet bestod av to hoveddeler:

Seks innledninger fra utvalgte representanter fra forskning og forvaltning

  1. Arbeid i tre grupper, med fokus på marint, limnisk og terrestrisk miljø

Rapport fra møtet som består av korte sammendrag fra de seks innledningene, samt sammendrag fra diskusjonene i arbeidsgruppene, er nå ferdig og tilgjengelig her.