Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Organisering av NorACIA
Side-alternativer

Organisering av NorACIA

NorACIA er organisert med en styringsgruppe bestående av MD (leder), DN, NP og SFT samt et sekretariat koordinert av NP. NorACIA-sekretariatet leder det daglige arbeidet innenfor de rammer som styringsgruppa gir i denne handlingsplanen og i henhold til vedtak som blir tatt i møter i styringsgruppa. DN og SFT bistår NP i sekretariatsarbeidet innenfor områder som er relevante for disse direktoratene. NorACIA er tematisk organisert rundt tre hovedkategorier med aktiviteter: Utredning, formidling og rådgivning.
Organisering av NorACIA by Birgit Njåstad — sist endret 11.08.2009 - 08:47
 
Organisasjonskart pdf by Birgit Njåstad — sist endret 11.12.2007 - 15:02