Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Prosjekter Virkninger på folk og samfunn
Side-alternativer

Virkninger på folk og samfunn

Folk og samfunn påvirkes direkte eller indirekte av klimaendringer, men i de fleste tilfeller finnes det i dag bare kvalitativ informasjon om de sosioøkonomiske konsekvensene av klimaendringer. Innenfor rammen av dette prosjektet skal det gjennomføres sårbarhetsanalyser og vurdering av sosioøkonomiske virkninger av klimaendringer i Nord-Norge. Det skal igangsettes en diskusjon av relevante tilpasningstiltak som skal gi innspill til temaområde e).

Følgende institusjoner deltar i temagruppen for dette temaområdet: CICERO (leder), Vestlandsforskning, Samisk høgskole, SFT, MD og NorACIA-sekretariatet.