Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Prosjekter Klimascenarier
Side-alternativer

Klimascenarier

ACIA-arbeidet konkluderte med at utvikling, verifisering og bruk av koblede regionale modeller med svært høy oppløsning for å forbedre fremskrivningen av regionale klimaendringer vil bidra til å fremskaffe mer nyttig informasjon til beslutningstakerne. I dette prosjektet skal det følgelig etableres en regional klimamodell med høy oppløsning for regionen Svalbard-Barentshavet-Nord-Skandinavia. Empiriske metoder vil bli benyttet til å ”skreddersy” klimascenarier for virkningsstudier på utvalgte lokaliteter. Det vil også bli illustrert hvor stor spredning det er i klimascenarier for denne regionen, og hvor representative de enkelte scenarier er i forhold til de nye IPCC 4AR scenariene. I den grad det er mulig skal dette temaområdet utrede potensielle overraskelser i klimasystemet, dvs. hendelser som foreløpig ikke synes særlig sannsynlig, men som eventuelt vil kunne ha store konsekvenser. Dette omfatter for eksempel uventede forstyrrelser i værsystemet og i den termohaline sirkulasjonen. (Deltakere: met.no, Bjerknessenteret og Havforskningsinstituttet)

Følgende institusjoner deltar i temagruppen for dette temaområdet: met.no (leder), Bjerknessenteret og HI.