Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Prosjekter Fysiske og biogeokjemiske prosesser
Side-alternativer

Fysiske og biogeokjemiske prosesser

ACIA-arbeidet viste at for å kunne forbedre usikkerhetene ved klimamodellene i Arktis må prosessbeskrivelsene i området forbedres. Arbeidet med å identifisere, forstå og kvantifisere de marine, terrestre og atmosfæriske prosessene som styrer klimasvingninger og klimaendringer i norsk Arktis skal derfor videreføres i dette prosjektet. Dette omfatter også hvordan klimaendringer kan påvirke opptak og utslipp av klimagasser fra arealer og hvordan slike prosesser kan påvirke klima. Klimaendringer påvirker også andre forhold som f.eks. kjemisk forurensning og ozonnedbrytning/UV-stråling i et intrikat samspill. Dette er også forhold som skal vurderes i denne prosessen. Videre skal det vurderes mulige avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp innenfor norsk del av Arktis. Dette kan for eksempel omfatte tiltak for bevaring av lagret karbon i biomasse og jordsmonn, samt tiltak for å etablere skog der dette vil kunne samordnes med tilpasningstiltak.

Følgende institusjoner deltar i temagruppen for dette temaområdet: NP (leder), HI, NILU, SFT, Bioforsk, Bjerknessenteret og NorACIA-sekretariatet.