Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Prosjekter Effekter på økosystemer og biologisk mangfold
Side-alternativer

Effekter på økosystemer og biologisk mangfold

ACIA-arbeidet viste at det er mange prosesser i Arktis som må undersøkes mer inngående. Blant de prioriterte oppgavene ble behovet for studier av hastighet og omfang av endringer for planter, dyr og økosystemfunksjoner understreket. Arbeidet med å identifisere, forstå og kvantifisere klimaets direkte og indirekte betydning for de marine (inkludert kyst- og fjordområder) og terrestre økosystem i norsk Arktis skal derfor videreføres i dette prosjektet. Det skal igangsettes en diskusjon av relevante tilpasningstiltak som skal gi innspill til temaområde e.

Følgende institusjoner deltar i temagruppen for dette temaområdet: HI (leder), NINA, NP, DN, SFT, Samisk høgskole, met.no (observatør) og NorACIA-sekretariatet