Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Prosjekter
Side-alternativer

Utredningsprosjekter

Her finner du oversikt over og nærmere informasjon om utredningsprosjektene i NorACIA.

Gjennom prosjektet NorACIA Hovedutredning er det en målsetning å gi en helhetlig og oppdatert analyse og vurdering av konsekvensene og utfordringene Norge står overfor blant annet basert på regionale klimascenarier, og å gi anbefalinger om tilpasninger. Prosjektet skal munne ut i en helhetlig utredningsrapport (”assessment”) om effekter av og tilpasninger til klimaendringer i norsk Arktis i 2009. Fagutredninger legges fram fortløpende.

Følgende rapporter har blitt utarbeidet og tilgjengeliggjort gjennom NorACIAs fem temaområder:

Tema 1: Klimascenarier

Tema 2: Fysiske og biogeokjemiske prosesser

Tema 3: Effekter på økosystemer og biologisk mangfold

Tema 4: Virkninger på folk og samfunn

Tema 5: Tilpasningstiltak og avbøtende tiltak

Andre utredningsprosjekter finansiert av NorACIA i 2005*/2006:

 

* I 2005 het NorACIA-programmet ACIA2