Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside

Seminarer i Bodø og Alta 7.- 8. desember 2010

7. - 8. desember ble det avholdt seminarer for å presentere NorACIA i Bodø og Alta. Seminarene var godt besøkt av folk fra skole - og utdanningsinstitusjoner, forvaltning, politikk

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 10.01.2011

NorACIAs hovedrapport: Klimaendringer i norsk Arktis - Konsekvenser for livet i nord

NorACIAs hovedutredning ble lansert i Tromsø 11. mai 2010. Rapporten tar for seg de forventede klimaendringer, effekter på natur og samfunn, samt hvilke tilpasningstiltak som kan og bør iverksettes.

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 19.05.2010

NorACIA delutredning 3: Effekter på økosystemer og biologisk mangfold. Klimaendringer i norsk Arktis

Delutredning 3 i NorACIA presenterer effekter på økosystemer og biologisk mangfold i norsk Arktis. Rapporten kan du laste ned her.

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 09.02.2010

NorACIA delutredning 5: Tilpasning og avbøtende tiltak. Klimaendringer i norsk Arktis

Utredningen er den siste i rekken av fem delutredninger i NorACIA, og tar for seg mulige tilpasninger til en fremtidig klimasituasjon og potensielle avbøtende tiltak.

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 17.12.2009

NorACIA delutredning 4: Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis

Utredningen presenterer og vurderer mulig effekter av klimaendringene for folk og samfunn i Nord-Norge og på Svalbard.

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 17.12.2009

Invitasjon til fagmøte om klimaendringer og forurensning, Oslo 1.-2. okt 2008

NorACIA har gleden av å invitere til et fagmøte om klimaendringer og forurensning i norsk Arktis, onsdag 1. og torsdag 2. oktober 2008 på SFTs konferansesenter, Helsfyr (Oslo).

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 19.08.2008

Invitasjon til formiddagsseminar om klimaendringer og dyresykdommer, mandag 19. mai kl. 10

Mandag 19. mai 2008 kl. 10 kan du delta på et miniseminar på Polarmiljøsenteret i Tromsø om klimaendringer og dyresykdommer. I løpet av drøyt to timer vil det bli gitt en kort innføring i kunnskapsstatus om klimaendringer og mulige effekter av disse på infeksjonssykdommer hos dyr både i vann og på land. Geografisk fokus for seminaret er norsk Arktis, dvs. Nord-Norge, Svalbard og Barentshavet. Seminaret går på engelsk.

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 14.04.2008

Invitasjon til formiddagsseminaret "Tilbakekoblinger i klimasystemet", onsdag 12. mars

NorACIA v/Norsk Polarinstitutt inviterer til et åpent, populærvitenskapelig miniseminar i Tromsø, onsdag 12. mars kl. 9-12

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 29.02.2008

Faktaark om klimaendringer i Arktis

CICERO Senter for klimaforskning har med støtte fra NorACIA laget et faktaark om hva FNs klimapanel sier om Arktis.

 • Skrevet av magnar
 • Publisert: 08.02.2008