Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside NorACIAs hovedrapport: Klimaendringer i norsk Arktis - Konsekvenser for livet i nord
Side-alternativer

NorACIAs hovedrapport: Klimaendringer i norsk Arktis - Konsekvenser for livet i nord

by Birgit Njåstad sist endret 19.05.2010 - 06:18

NorACIAs hovedutredning ble lansert i Tromsø 11. mai 2010. Rapporten tar for seg de forventede klimaendringer, effekter på natur og samfunn, samt hvilke tilpasningstiltak som kan og bør iverksettes.

NorACIAs hovedutredning er en syntese basert på delutredningene i NorACIA. Rapporten presenterer forventet klimautvikling i Nordland, Troms, Finnmark, på Svalbard og i havområdene utenfor, og viser hvilke effekter klimaendringene kan gi på natur, folk og samfunn i nord. I tillegg presenteres nødvendige tilpasningstiltak. Rapporten kan lastes ned her.