Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Fagmøter Uværssamfunn
Side-alternativer

Uværssamfunn

Program for NorACIA-konferansen Uværssamfunn, Polarmiljøsenteret Tromsø, 9.-10. mai 2007.

Onsdag 9 mai 2007

10.00-11.00 Registrering

11.00-12.30 Klimautfordringar

Møteleiar: Grete Hovelsrud,Cicero

11.00-11.10 Opning v/Avdelingsdirektør Bjørn Fossli Johansen, Norsk Polarinstitutt

11.10-11.40 Klimendringar- samfunnsmessige utfordringar. v/Politisk Rådgiver Morten Wasstøl, Miljøverndepartementet

11.40-12.05 Det nye klimaet- kunnskapsstatus. v/Forskningsdirektør Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt

12.05-12.30 Klimaendringar og skade på infrastruktur. Konsekvensar av observerte og framtidige klimaendringar. v/Arne Instanes, Opticonsult.

12.30-13.30 Lunsj

13.30- 14.50 Tek vi utfordringane på alvor?

Møteleiar: Grete Hovelsrud, Cicero

13.30-13.50 Skredfare og klimaendringar, konsekvensar for infrastruktur. v/Ulrik Domaas, Norges Geotekniske Institutt

13.50-14.10 Lokal og regional klimasårbarhetsanalyse, med eksempler frå ei vurdering av nordnorske kommunar og forsøk frå Flora kommune i Sogn og Fjordane. v/Cand. Philol. Kyrre Groven, Vestlandsforskning

14.10-14.30 Monument eller miljø? Tek arkitektane omsyn til klimaendringar? v/ President Jannike Hovland, Norske Arkitekters Landsforbund

14.30-14.50 Frå forsking til praksis- kunnskapssystem for byggenæringa. v/Forskningssjef Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk

14.50-15.10 Kaffepause

15.10-17.00 Arealplanlegging og bygging for framtida

Møteleiar: Administrerende direktør Ralph Nordberg, Norges Boligbyggelags Landsforbund

15.10-15.20 Fornuft eller kommers i arealplanlegging? v/Øystein Nermo, Asplan Viak.

15.20-15.30 Arealplanlegging- lokal og systematisk risiko og sårbarheitsvurdering. v/Kari Jensen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

15.30-15.40 Knebling eller utvikling? Overkjøring av lokalkunnskap? v/Varaordfører Sølvi Jensen, Lyngen kommune

15.40-16.00 Spørsmål og diskusjon. Innleiarar svarar på spørsmål frå salen

16.10-16.20 Kor dyrt er det å bygge billig? Lettvinte løysingar eller kvalitet for framtida? v/Odd Steinsvik, Steinsvik Arkitektkontor AS

16.20-16.30 Døme på godt og vondt. Case. v/Roy Lyngra, Barlindhaug AS

16.30-16.40 Marknadskreftene i farta- heng kommunane med? v/Regiondirektør Snorre Sundquist, Husbanken Hammerfest

16.40-17.00 Spørsmål og diskusjon. Innleiarar svarar på spørsmål frå salen.

Torsdag 10.mai 2007

09.00-12.15 Vegen vidare- kor går vi i framtida?

Møteleiar: Avdelingsdirektør Bjørn Fossli Johansen, Norsk Polarinstitutt

09.00-09.10 Opning

09.10-09.35 Korleis hadde Noreg sett ut om det hadde vore bygd i dag? v/Professor Tor Selstad, Høgskolen i Lillehammer

09.35- 10.00 Vinterturisme v/Erlend Rian, dagleg leiar for OL Tromsø 2018 foredraget utgikk

10.00-10.25 Kunnskapshól? Er utdanningssystemet innafor ingeniørfaga designa for det nye klimaet? v/Harald Norem, NTNU Bygg

10.30-11.00 Kaffepause

11.00-11.20 Byggherren- fyrtårn for bransjen? v/Administrerende direktør Ralph Nordberg, Norges Boligbyggelags Landsforbund

11.20-11.40 Auka inntid og tette hus- på helsa laus? v/Ellen Strand, Inneklimakontoret Norges Astma- og allergiforbund

11.40- 12.00 Korleis møter offentlege styresmakter det nye klimaet? v/Avdelingsdirektør Lisbet Landfall, Statens Byggningstekniske Etat

12.00-12.15 Avslutning v/Administrerende direktør Sverre A. Larssen, Byggenæringens Landsforening

12.15-13.30 Lunsj