Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Fagmøter Foredragene fra klimascenariedagen 12.12.2006
Side-alternativer

Foredragene fra klimascenariedagen 12.12.2006

1) Åpning v/Avdelingsdirektør Bjørn Fossli Johansen, Norsk Polarinstitutt

2) Dagens klima I – en oppsummering av senere års værhendelser v/Statsmeteorolog Geir Bøyum, Værvarslinga Nord-Norge

3) Dagens klima II – et forvarsel om alvorlige klimaendringer eller naturlige svingninger? v/Forskningsdirektør Kim Holmén, Norsk Polarinstitutt

4) Fortidens klima: Naturlige endringer i Golfstrømmen de siste 11 000 årene v/Programkoordinator Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt

5) Innføring i klimascenarier v/Forsker Eirik Førland, met.no

6) NorACIA klimascenarier – framtidas værutsikter for Nord Norge, Svalbard og tilhørende havområder v/Forsker Inger Hanssen-Bauer, met.no

-------------------------------------------------------------------------------------------

I tillegg var det en paneldebatt (ledet av Sylvi Liljegren) med følgende deltakere:

Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt (Tromsø)

Gunn-Britt Retter, leder av Arktis- og miljøavdelinga, Samerådet (Varangerbotn)

Bente Aasjord, statsviter, medlem av diverse utvalg, tidligere aktiv i Naturvernforbundet (Steigen)

Tore Lysberg, trafikksjef Statens vegvesen Region Nord (Bodø)

Frigg Jørgensen, generalsekretær for Association for Arctic Expedition Cruise Operators (Svalbard)