Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Fagmøter Foredragene fra Ekstremværseminaret
Side-alternativer

Foredragene fra Ekstremværseminaret

Mandag 24. september 2007:

1) Åpning v/Avdelingsdirektør Håvard Toresen, Miljøverndepartementet

2) Ekstremvær - utvikling til nå og scenarier for utvikling fremover v/Klimadirektør Eirik J. Førland, Meteorologisk institutt

3) Samfunnet og ekstremvær v/Forskningsleder Grete Hovelsrud, CICERO Senter for klimaforskning

4) Klima og klimaendringers innflytelse på transportsektoren v/Førsteamanuensis Jan Otto Larsen, Universitetssenteret på Svalbard/Vegdirektoratet

5) Værvarsling for polarområdene - dagens og morgendagens utfordringer v/Professor Thor Erik Nordeng, Meteorologisk institutt

6) Klimautfordringer for skipstrafikken v/Seniorrådgiver Trond Ski, Kystverket

7) Varsling av oljedrift og drivende gjenstander i Arktis v/Seniorforsker Bruce Hackett, Meteorologisk institutt

8) Ekstremvær og redningstjenesten - nye krav og utfordringer v/Redningsleder Raymond Prestøy, Hovedredningssentralen i Bodø

9) Hvordan ivaretas kunnskapen om det nye klimaet v/Rådgiver Cathrine Andersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tirsdag 25. september 2007:

10) Endring av vannstand og bølger i Arktis v/Seniorforsker Jens Debernard, Meteorologisk institutt

11) Flom - ekstrem nedbør og konsentrert snøsmelting v/Hydrolog Lars A. Roald, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

12) Skred og ras - endringer i meteorologiske forhold - GeoExtreme v/Forsker Asgeir Sorteberg

13) GeoExtreme - endringer i skredhyppighet og omfang v/Dr.Scient Christian Jaedicke, Norges Geotekniske Institutt (NGI)

14) Skred og ras. Konsekvenser for samfunnet - GeoExtreme v/Forsker H. Asbjørn Aaheim, CICERO Senter for klimaforskning

15) Klimaendringer - nye utfordringer for forsikringsbransjen v/Avd.dir. Elisabeth Nyeggen, Gjensidige forsikring og Forsker Ola Haug, Norsk Regnesentral

16) Presentasjon av arbeidet med ny naturskadelov - forholdet til ekstremvær og klimaendring v/Seniorrådgiver Tron R. Bøe, Statens landbruksforvaltning

17) Risikovurdering av endret ekstremvær v/Dr. Carlo Aall. Vestlandsforskning