Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Fagmøter
Side-alternativer

NorACIA-fagmøter

1.-2. september 2008: Klimaendringer i norsk Arktis - konsekvenser for naturforvaltning. Sted: Forskningsparken, Longyearbyen. Klikk og les: Programmet eller rapporten

24.-25. september 2007: Klimaendringer i norsk Arktis - ekstremvær og konsekvenser for samfunnet. Sted: Store auditorium i CIENS-bygget, forskningsparken i Oslo. Klikk og les: Foredragene, programmet eller nyhet på forskning.no.

9.-10. mai 2007: Uværssamfunn. NorACIA-konferanse om lokale klimatilpasninger i arealplanlegging og byggevirksomhet. Arrangementet ble avholdt på Arktika konferansesenter på Polarmiljøsenteret i Tromsø 9.-10. mai 2007 i samarbeid med Husbanken Hammerfest. Klikk deg inn på foredragene i programmet.

12. desember 2006: Klimascenarier for norsk Arktis. Klikk og les: Foredragene, programmet eller nyhet på nordlys.no.

23.-24. november 2005: Klimaendringer og tilpasningsstrategier for samiske næringer. Rapport.

21.-22. juni 2005: Klimaendringer i norsk Arktis: Kunnskapsbehov og tilpasningsstrategier for infrastruktur. Rapport.

-----------------------------------------------------------------------

Rapporter fra fagmøter under den norske ACIA-prosessen (2001-2004):

Fagmøte om effekter av klimaendringer på infrastruktur, Tromsø januar 2002

Fagmøte om effekter av klimaendringer på reindrift, landbruk og naturforvaltning, Kautokeino februar 2002

Fagmøte om effekter av marine klimaendringer med spesiell fokus på Barentshavet, Tromsø mars 2003

Fagmøte om Arctic Climate Feedback Mechanisms, Tromsø november 2003