Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Bakgrunn
Side-alternativer

Bakgrunn

Arktisk Råd-prosjektet ”Arctic Climate Impact Assessment” (ACIA) har dokumentert at klimaet i vår del av Arktis endrer seg dobbelt så raskt som det globale klimaet, og at en må regne med at dette kommer til å fortsette. Dersom en slik betydelig klimaendring finner sted, må en forvente at også de sosioøkonomiske og økologiske konsekvensene vil bli store. En klimaendring kan ikke betraktes isolert fra andre faktorer. Det er derfor grunn til å følge utviklingen nøye, og sørge for til enhver tid å ha et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag tilgjengelig som dekker både naturvitenskapelige forhold og effektene på økosystemer og forskjellige samfunnssektorer. 

Siden ACIA startet opp ved årtusenskiftet, har det fra norsk side vært en intensjon om at denne klimastudien skulle være starten på et langsiktig nasjonalt og internasjonalt arbeid for å bedre kunnskapen om klimaprosesser, klimaendringer og effekter av disse i Arktis. ACIA har også dokumentert omfattende kunnskapsmangler, og foreslo en rekke tiltak både knyttet til infrastruktursamarbeid og kunnskapsproduksjon. På Arktisk råd sitt SAO*-møte i Yakutsk i april 2005, ble det opprettet en arbeidsgruppe, et ”focal point” (embetsmannsmøte), som skal vurdere kunnskapsmangler og fortløpende foreslå oppfølging av klimaarbeidet innenfor Arktisk Råd.

Klimaspørsmål vil være et fokusert arbeidsområde fram mot og gjennom det norske formannskapet i Arktisk Råd (2006-2008), og fra norsk side er det også en intensjon om at klima skal være et hovedtema gjennom de påfølgende formannskapsperiodene i de tre skandinaviske land fram til 2012.

Miljøverndepartementet besluttet høsten 2004 å videreføre det nasjonale arbeidet med ACIA, blant annet gjennom opprettelse av et sekretariat lagt til Norsk Polarinstitutt og bevilgning av penger til både forvaltnings- og forskningsrelaterte aktiviteter og prosjekter. Miljøverndepartementets styringsgruppe under ACIA-arbeidet 2001-2004, ble videreført til å gjelde også for oppfølgeren NorACIA (2005-2009).

Mer om organisering av NorACIA.


* SAO = nasjonale koordinatorer (Senior Arctic Officials) på embetsnivå