Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside

Birgit Njåstad

Seneste innhold fra denne brukeren

Side
NorACIA 11.01.2007
Rapporter og annen relevant litteratur 28.02.2007
Organisering av NorACIA 12.02.2007
Klimascenarier 12.02.2007
NorACIA-fagmøter 05.06.2007
Hendelse
Uværssamfunn 11.01.2007
Fil
Sammendragene fra NorACIA-rapportene på russisk 24.01.2011
Else Løberslis (DN) presentasjon i Bodø og Alta 7. - 8. desember 10.01.2011
Grete Hovelsruds (CICERO) presentasjon i Bodø og Alta 7. - 8. desember 10.01.2011
Harald Loengs (HI) foredrag i Bodø og Alta 7.- 8. desember 10.01.2011
Inger Hanssen-Bauer (met.no) 7.- 8. desember 2010 10.01.2011
Mappe
Fagmøter 05.06.2007
Bakgrunn 28.02.2007
Bilde
Forside Synteserapport 19.05.2010
Program NorACIAs lanseringskonferanse 28.04.2010
NorACIAs lanseringskonferanse 09.04.2010
Organisasjonskart norsk 11.12.2007
Kongsfjorden - Svalbard, 9. august 2004. Foto: M. Bjerga 30.10.2007
Lenke
Arctic Climate Impact Assessment 28.02.2007
Regional klimasårbarhetsanalyse for Nord-Norge 28.02.2007
Diverse informasjon om ACIA på CICEROs internettsider 28.02.2007
Nyhetsartikkel
Seminarer i Bodø og Alta 7.- 8. desember 2010 10.01.2011
NorACIA delutredning 2: Fysiske og biogeokjemiske prosesser. Klimaendringer i norsk Arktis. 18.10.2010
NorACIAs hovedrapport: Klimaendringer i norsk Arktis - Konsekvenser for livet i nord 19.05.2010
NorACIA delutredning 3: Effekter på økosystemer og biologisk mangfold. Klimaendringer i norsk Arktis 09.02.2010
NorACIA delutredning 4: Effekter på folk og samfunn. Klimaendringer i norsk Arktis 17.12.2009
Alt innhold opprettet av Birgit Njåstad…